Back to Top

Luigi Ghirri, Modena, 1973.

(via ckko)

Posted 1 year ago / 28 notes / Tagged: Luigi Ghirri,