Back to Top

Luigi Ghirri, Modena, 1973.

(via kohlmannblog)

Posted 2 years ago / 29 notes / Tagged: Luigi Ghirri,